DRUŠTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE - BEOGRAD,
"TELEKOM SRBIJA" a.d., JP PTTS "SRBIJA",
Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu,
IEEE Serbia&Montenegro Section and ComSoc Chapter

organizuju

20., 21. i 22. novembra 2007. godine
u SAVA CENTRU u Beogradu

Jubilarni 15. telekomunikacioni forum
TELFOR 2007

panorama Beograda

Organizatori

Plakat 2008

plakat08