Сатница
Телекомуникациони форум ТЕЛФОР 2007

20. новембар, уторак преподне

8:30 Почетак регистрације учесника – Регистрациони пулт, хол Сава Центра

10:30 - 12:00 СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ - Сале 1/0 + Анекс А + Анекс Б

12:00 – 13:30 Коктел добродошлице – Ресторан Сава Центра

20. новембар, уторак поподне


Сала
Време

4/1

5/1

6/1

3/0

14:30-16:45

Комерцијалне презентације

СПС 1
4.1-4.7

ПРY 1
1.1-1.5

С 1
10.1-10.6

17:00-19:15

Комерцијалне презентације

СПС 2
4.8-4.14

ПРУ 2
1.6-1.10

САА 1
9.1-9.7

Сала
Време

1/0

Анекс А/0

Анекс Б/0

Јапански салон

15/1

14:30-16:45

Посебне секције

ТМ 1
2.1-2.6

РК 1
3.1-3.5

ОТ 1
Специјална сесија
(А.Маринчић)
6.1-6.5

Комерцијалне презентације

17:00-19:15

Посебне секције

ТМ 2
2.7-2.11

ММВ 1
8.1-8.6

ОТ 2
6.6-6.10

Комерцијалне презентације

21. новембар, среда преподне


Сала
Време
 

4/1

5/1

6/1

3/0

8:30-10:45

 

Комерцијалне презентације

ОС 1
5.1-5.8

ПРУ 3
1.11-1.15

IEEE workshop
Leadership skills

11:00-13:15

 

Комерцијалне презентације

ОС 2
5.9-5.15

ПЕЛ 1
7.1-7.5

IEEE workshop
Leadership skills

Сала
Време

1/0

Aнекс А/0

Анекс Б/0

Jaпански салон

15/1

8:30-10:45

Посебне секције

TM 3
2.13-2.18

РК 2
3.6-3.11

СЕМИНАР

Комерцијалне презентације

11:00-13:15

Посебне секције

TM 4
2.19-2.24

РК 3
3.12-3.17

СЕМИНАР

Комерцијалне презентације

21. новембар, среда поподне


Сала
Време
 

4/1

5/1

6/1

3/0

14:30-16:45

 

Комерцијалне презентације

С 2
10.7-10.12

ПЕЛ 2
7.6-7.11

IEEE workshop
Leadership skills

17:00-19:15

 

Комерцијалне презентације

 

ПЕЛ 3
7.12-7.17

IEEE workshop
Leadership skills

Сала
Време

1/0

Aнекс А/0

Анекс Б/0

Јапански салон

15/1

14.30-17.00

Посебне секције

TM 5
2.25-2.30

ММВ 2
8.7-8.11

Техничка презентација

Комерцијалне презентације

17.00-19.15

Посебне секције

 

ММВ 3
8.12-8.18

С 3
10.13-10.17+2.12

Комерцијалне презентације

22. новембар, четвртак преподне


Сала
Време
 

4/1

5/1

6/1

3/0

8:30-10:45

 

Комерцијалне презентације

ОС 3
5.16-5.23

 

САА 2
9.8-9.15

11:00-13:15

 

Комерцијалне презентације

АКУСТИКА
Специјална сесија
(Х.Куртовић)
A.1-A.4

 

САА 3
9.16-9.21

Сала
Време

1/0

Анекс А/0

Анекс Б/0

Јапански
Салон

15/1

8:30-10:45

Посебне секције

   

С 4
10.18-10.23

Комерцијалне презентације

11:00-13.15

Посебне секције

   

С 5
10.24-10.28

Комерцијалне презентације

Секција 1: Политика, регулатива и услуге у телекомуникацијама (ПРУ 1-3)
Секција 2: Телекомуникационе мреже (TМ 1-5)
Секција 3: Радио-комуникације (РК 1-3)
Секција 4: Системи преноса сигнала (СПС 1-2)
Секција 5: Обрада сигнала (ОС 1-3)
Секција 6: Оптичке телекомуникације (ОТ 1-2)
Сесија ОТ1: Специјална сесија посвећена Проф. Александру Маринчићу
Секција 7: Примењена електромагнетика и електроника (ПЕЛ 1-3)
Секција 8: Мултимедија и видео (ММВ 1-3)
Секција 9: Софтверски алати и апликације (САА 1-3)
Секција 10: Студентска секција (С 1-5)

Акустика Специјална сесија посвећена Проф. Хуснији Куртовићу (АКУСТИКА)

Organizatori

Plakat 2008

plakat08