Student's Section

Student Papers (S)

Tuesday, 20.11.2007, 14:30 – Hall 3/0

Chairman: Doc. Dr GORAN ĐORĐEVIĆ

10.1 Антић Дејан, Радосављевић Горан, Марић Андреа, Стојановић Горан: Симулација RF 3D индуктора пројектованог за LTCC технологију у Agilent ADS програму
10.2 Шпановић Милана: Побољшање перформанси магистрале за повезивање штампаних плоча у рачунарском систему
10.3 Маринковић Стеван, Ћировић Небојша, Петровић Драгољуб: FPGA имплементација 16-битног RISC процесора са Фон-Нојмановом архитектуром
10.4 Ћировић Небојша, Маринковић Стеван, Петровић Драгољуб: 16-битни RISC процесор са Фон-Нојмановом архитектуром
10.5 Павић Александар, Ћосовић Живорад, Симић Слободан: Реализација генератора таласних облика у радару применом DDS технологије
10.6 Јорговановић Милош, Ђорђевић Обрад: Дизајн и имплементација множача реалних бројева у формату IEEE-754

Wednesday, 21.11.2007, 14:30 – Hall 5/1

Chairman: Dr MIRJANA STOJANOVIĆ

10.7 Поповић Милорад: Интеракције TCP протокола са механизмима за активно управљање редовима
10.8 Пауновић Димитрије: Заштита NSIS протокола у телекомуникационим мрежама заснованим на Интернет технологији
10.9 Павлица Љубица: Сервис са сигурним прослеђивањем у архитектури диференцираних сервиса у Интернету
10.10 Трнавац Марко: ZigBee протокол за бежичне сензорске мреже и PicdemZ развојно окружење
10.11 Лукић Зоран: Моделовање уштеде енергије у бежичним мрежама сензора
10.12 Георгијевић Јелена: Дигитална библиотека

Wednesday, 21.11.2007, 17:00 – Japan Salon

Chairman: Prof. Dr ŽELJEN TRPOVSKI

10.13 Милинковић Лука: Шифра заснована на статистичким особинама текста
10.14 Николић Живана: Препознавање лица применом анализе основних компоненти
10.15 Мијатовић Александар, Дујковић Драги: Аутоматско издвајање саобраћајних знакова са дигиталне слике
10.16 Перазић Лука, Смиљанић Ђорђе: Метода уградње робусног дигиталног воденог жига у слику
10.17 Јевтић Дубравка: Имплементација геометријских активних контура у програму MATLAB®

2.12 Новков Бранислав, Јовановић Миладин: Опис и примена софтверских алата у програмирању бежичних сензорских мрежа

Thursday, 22.11.2007, 8:30 – Japan salon

Chairman: Mr JELENA ĆERTIĆ

10.18 Тодоровић Невена: Имплементација IIR филтара у аритметици фиксне тачке
10.19 Цвјетковић Милица: Sequential Bayesian estimation techniques for the tracking problem in computer vision
10.20 Божић Ненад: WLSB кодовање и CRC заштита код ROHC протокола
10.21 Ковачевић Младен: Поређење перформанси унидирекционог и бидирекционог stek алгоритма
10.22 Петковић Дејан, Бјелица Милан: Mobile Broadcasting Technologies: Comparative Analysis
10.23 Крагуљац Ненад: Симулациони модели кодованог пакетског преноса података у DVB-H систему

Thursday, 22.11.2007, 11:00 – Japan salon

Chairman: Doc. dr NATAŠA NEŠKOVIĆ

10.24 Стоилковић Синиша, Стефановић Михајло, Милосављевић Срђан: Моменти сигнала на излазу из EGC kombinera у присуству Nakagami-m фединга
10.25 Митровић Златко, Николић Бојана, Doumanoglou Alexandros: Detection of BPSK signal in Rice fading channel using SC in a presence of non-ideal extraction of referent carrier
10.26 Томашевић Никола: Симулација short-term fading-a помоћу вештачких неуралних мрежа
10.27 Лукић Маја: Анализа рада UMTS мреже са два радио-канала коришћењем NPSW симулатора
10.28 Стојановић Бојан: Анализа и синтеза SMART антенских система

 

Organizers

Poster 2008

plakat08